مراسم معارفه سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد و سیدمهدی هدایت به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس، در جلسه ای که با حضور صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد، از زحمات کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل اسبق سازمان نوسازی شهر تهران تقدیر و تشکر به عمل آورده شد و سیدمهدی هدایت معارفه شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این مراسم با اشاره به عملکرد و اقدامات صورت گرفته در سازمان نوسازی شهر تهران، عنوان کرد: سازمان نوسازی نشان داده که قامت بلندی دارد و اقدامات ارزشمندی در این سازمان از زمان تأسیسش در سال ۴۷ تاکنون انجام شده است.
صارمی با اشاره به اعتماد دولت به شهرداری تهران در موضوع تولید مسکن، خاطرنشان کرد: افقی که برای دهه آینده سازمان نوسازی شهر تهران رقم خواهد خورد، قطعاً با گذشته تفاوت خواهد داشت.
معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: شهر تهران به عنوان پایتخت نظام جمهوری اسلامی از معدود شهرهای بزرگ جهان است که می بایست الگوی مدیریت شهری نوین را تجربه کند.
صارمی در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کاوه حاجی علی اکبری در طی دوران خدمت خود در سازمان نوسازی، مهدی هدایت را به عنوان سرپرست این سازمان معارفه کرد.
سیدمهدی هدایت نیز در این جلسه ضمن تشکر از حسن اعتماد معاون شهرسازی و معماری شهر تهران، تصریح کرد: از توانمندی، کارآمدی و تجربیات همکاران سازمان نوسازی شهر تهران همه جا به نیکی یاد می شود و این برای بنده فرصت مغتنمی است که سازمان را در پیشبرد رویکرد جدیدی که مورد تأکید شهردار تهران است، همراهی کنم.
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اینکه موضوع نوسازی بافت های فرسوده یکی از سه اولویت اصلی شهر تهران است، متذکر شد: تأمین مسکن و تسریع در روند نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده از جمله مهمترین مأموریت های سازمان نوسازی شهر تهران در این دوره خواهد بود.