شهردار منطقه ۱۳ در جلسه هم اندیشی دبیرخانه کمیسیون ماده پنج، چند پیشنهاد برای تغییر پهنه و رونق گرفتن ساخت و ساز در محدوده منطقه مطرح کرد و گفت : یکی از مهم ترین و اصلی ترین درخواست های شهروندان منطقه ۱۳ مربوط به تغییر پهنه خیابان دماوند است  که با اجرا و تحقق آن ،این محدوده رونقی دوباره به خود می گیرد.

به گزارش ساراپرس؛ در جلسه هم اندیشی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج با شهردار منطقه ۱۳، املاک و محور های مورد درخواست شهرداری منطقه ۱۳ برای تعیین تکلیف در کمیسیون ماده پنج  مورد بررسی قرار گرفت .
در ابتدای جلسه، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه ۱۳،  گفت: با توجه به بافت ریزدانه و ناپایدار منطقه ، تعدادی از گذر ها به  علت ضوابط زیرپهنه طرح تفصیلی با چالش هایی برای نوسازی بافت فرسوده رو به رو بوده است  که بر اساس درخواست های شهروندان و نیازسنجی صورت گرفته ، درخواست های منطقه برای تغییر پهنه و رونق گرفتن ساخت و ساز  در  خیابان های دماوند ، ۱۷ شهریور و چند گذر دیگر  است.
او در ادامه یکی از مهم ترین و اصلی ترین درخواست های منطقه ۱۳ را  مربوط به تغییر پهنه خیابان دماوند اعلام کرد که منجر به تقویت امنیت در این محور شده و طراوت  و سرزندگی را به این محور بازمی گرداند.
محمدهادی علی احمدی اظهار داشت: جداره جنوبی این محور مربوط به منطقه ۱۳ است که مرز مشترک مناطق ۷ و ۸  نیز می باشد که سال هاست به دلیل نوع پهنه بندی با رکود مواجه شده است، از این رو ، درخواست تغییر پهنه خیابان مذکور از s (تجاری – خدماتی) به M (مختلط ) را داریم.
شهردار منطقه ۱۳ در ادامه توضیحاتی در خصوص مسائل و موضوع  ساماندهی ارتقا کیفیت محور خیابان ۱۷ شهریور داد که از یک طرف باعث کاهش تراکم ، تعداد طبقات و عدم دسترسی املاک شده و از طرفی دیگر عدم ترغیب مالکین جهت نوسازی و بهسازی بافت فرسوده را منجر شده که نیازمند توجه و موافقت دبیرخانه کمیسیون ماده پنج است.
در ادامه جلسه ،فاطمی عقدا رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج، ضمن  اشاره به استراتژی این مجموعه در پاسخگویی و رسیدگی به درخواست های به حق شهروندان ابرازامیدواری کرد با برگزاری این قبیل جلسات و بازدید های میدانی ، مسائل و مشکلات حوزه شهرسازی با روند مطلوب تری مورد پیگیری می شود و حل و فصل قرار گیرد.
او با اعلام امادگی دبیرخانه کمیسیون ماده پنج برای بررسی و رسیدگی به درخواست های منطقه ۱۳ ابراز امیدواری کرد : با تشکیل کارگروه مشترک و بازدید از محدوده، طرح های پیشنهادی منطقه ۱۳ پیگیری می شود و امیدوارم به نتایج خوبی دست یابیم.
در پایان، محمدجواد فولادی ،معاون شهرسازی و معماری منطقه ۱۳، چالش ها و موضوعات پیش روی منطقه را مطرح کرد .