پس از انتشار صحبت‌های دانش‌آموزان درباره مسمومیت در مدارس، همان سردهندگان شعار «زن، زندگی و آزادی» که دم از آزادی زنان و دختران کشورمان می‌زنند و به بهانه همین شعار هر حرفی می‌زنند و هر رفتاری می‌کنند، با ادبیاتی سخیف که در این مدت بارها و بارها از خود نشان داده‌اند، این دانش‌آموزان را نشانه گرفتند.

به گزارش ساراپرس به نقل از فارس،سریال مسمومیت دانش‌آموزان چند وقتیست که نقل محافل شده است و هر فردی، تحلیلی از آن ارائه می‌دهد؛ هرچند که نهادهای امنیتی و درمانی هم پیگیر این موضوع هستند اما تحلیل‌های متفاوت که بعضا با هدف ایجاد آشفتگی و نگرانی در بین خانواده‌ها ارائه می‌شود، موجب شده است که بعضا برخی خانواده‌ها از حضور فرزندانشان در مدارس جلوگیری کنند.

آنچه مسلم است برای پرده برداشتن از معمای مسمومیت دانش‌آموزان، یک گروه مهم که نباید نادیده گرفته شوند، خود دانش‌آموزان هستند؛ کسانی که در معرض آسیب قرار گرفتند و در تحلیل‌ها نادیده انگاشته می‌شوند. بر همین اساس از ۴ دانش‌آموز ۴ مدرسه مختلف دعوت که در میان این هیاهوی ایجاد شده، حاضر به ارائه نظراتشان بودند دعوت کردیم تا در خبرگزاری فارس حضور یابند و نگاه‌شان درباره ماجرای مسمومیت‌ها را تشریح کنند.

پس از انتشار گزارش صحبت‌های این دانش‌آموزان، همان سردهندگان شعار «زن، زندگی و آزادی» که دم از آزادی زنان و دختران کشورمان می‌زنند و به بهانه همین شعار هر حرفی می‌زنند و هر رفتاری می‌کنند، با ادبیاتی سخیف که در این مدت بارها و بارها از خود نشان داده‌اند، این دانش‌آموزان را نشانه گرفتند.

آیا این همه عصبانیت از حرف‌های ۴ دانش‌آموز جز این نیست که این نوجوانان صادقانه پای صحبت نشستند و حرف‌هایی را زده‌اند که در این مدت سردهندگان شعار «زن، زندگی و آزادی»، انکار می‌کردند؟!آیا خشم دشمنان کشورمان از این نیست که دانش‌آموزان ما را دارای تحلیل و ایده می‌بینند و تلاش‌شان از اینکه همه را دنباله‌روی چشم و گوش بسته خود کنند، با بن بست مواجه شده است؟!

سردمداران شعار «زن، زندگی، آزادی» بارها و بارها این سناریو را تکرار کرده‌اند! سناریویی که هر کسی با آنها به مخالفت برخاست، به انحای مختلف به او حمله کنند و مخالفان خود را انزوا بکشانند. آنها از ابتدای اقدامات‌شان تاکنون بارها و بارها سناریوی خود را تکرار کردند و این بازی نخ نمای آن ره به جایی نخواهد برد.