حالا که دیگر زمانی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمانده ،از کاندیداها درخواست داریم به مردم وعده ای ندهند که توانایی عمل به آن را ندارند.

به گزارش ساراپرس،در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری ساراپرس آمده است که؛ حالا که دیگر زمانی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمانده ،از کاندیداها درخواست داریم به مردم وعده ای ندهند که توانایی عمل به آن را ندارند.