لااقل تصویب این لایحه و ابلاغ آن توسط هئیت وزیران میتواند بخشی از دغدغه آنان را نسبت به اینده شغلی خود کم کند.

به گزارش ساراپرس،در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری ساراپرس آمده است که؛ علیرغم آغاز بکار مجلس جدید ؛اما هنوز بررسی لایحه امنیت شغلی کارگران در جریان نیفتاده است. کارگران هیچ دلخوشی نسبت به تعیین حداقل دستمزد ندارند ؛اما لااقل تصویب این لایحه و ابلاغ آن توسط هئیت وزیران میتواند بخشی از دغدغه آنان را نسبت به اینده شغلی خود کم کند.