قیمت دلار ، سکه و ارز، این روزها بیش از هر زمان دیگری در کشور جولان می دهد و با زندگی روزمره مردم بازی می کند. آیا واحد ملی پول ما ریال است یا دلار؟ مسئولین تکلیف مردم را نسبت به بازار ارز روشن کنند.

به گزارش ساراپرس، قیمت دلار ، سکه و ارز، این روزها بیش از هر زمان دیگری در کشور جولان می دهد و با زندگی روزمره مردم بازی می کند. آیا واحد ملی پول ما ریال است یا دلار؟ مسئولین تکلیف مردم را نسبت به بازار ارز روشن کنند.