چندسالیست که دولت به فیلترینگ گسترده فضای مجازی پرداخته است و به دنبال این سیاست بسیاری از شهروندان به استفاده از پیام رسان های داخلی مجبورشدند.

به گزارش ساراپرس، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری ساراپرس آمده است که؛ چندسالیست که دولت به فیلترینگ گسترده فضای مجازی پرداخته است و به دنبال این سیاست بسیاری از شهروندان به استفاده از پیام رسان های داخلی مجبورشدند.
اما با وجود اینکه این پیام رسان ها ساخته خود کشورهستند، همچنان با مشکل مواجه می شوند که جای تعجب دارد! هرچندوجود چنین مشکلاتی امری عادی است؛ اما اینکه یکی از این پیام رسان های داخلی با اختلاف زمانی کمی دچار مشکل و اختلال می شود، نشان دهنده ضعف بزرگ در این زمینه است و میتوان از ان بعنوان یک فاجعه یادکرد، زیرا همچنان در رفع ایرادات این پیام رسان ها مشکل وجود دارد.