مدیر مسئول ساراپرس از مسئولان مربوطه تقاضا دارد تا با افرادی که سعی در فرار از پرداخت مالیات دارند، برخورد کنند.

به گزارش ساراپرس، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری ساراپرس آمده است که؛ بسیاری از مغازه داران و فروشندگان به هنگام فروش محصولات خود، از مشتری می خواهند تا مبلغ را کارت به کارت کند.
وقتی مشتری علت را جویا می شود، می گویند که دستگاه کارت خوان خراب است و هزار بهانه مختلف؛ البته بعضی ها بدون ترس می گویند که بخاطر مالیات قصد ندارند از کارتخوان استفاده کنند.
این روند می تواند در مدت طولانی ضربه بزرگی به کشور وارد کند.
مدیر مسئول ساراپرس از مسئولان مربوطه تقاضا دارد تا با افرادی که سعی در فرار از پرداخت مالیات دارند، برخورد کنند.