ما به امید دریافت خودرو، ۱۰۰ میلیون تومان پول را حدود ۱ ماه مسدود کردیم .بر این اساس ، اما پس از اعلام نتایج متوجه شدیم ؛ که برخی از ما که متقاضی شرکت در طرح عادی بودیم و همه شرایط را داشتیم ، در طرح جوانی جمعیت سنجیده شدیم و به همین دلیل از دریافت نوبت محروم شده‌ايم.

به گزارش ساراپرس، ما به امید دریافت خودرو، ۱۰۰ میلیون تومان پول را حدود ۱ ماه مسدود کردیم .بر این اساس ، اما پس از اعلام نتایج متوجه شدیم ؛ که برخی از ما که متقاضی شرکت در طرح عادی بودیم و همه شرایط را داشتیم ، در طرح جوانی جمعیت سنجیده شدیم و به همین دلیل از دریافت نوبت محروم شده‌ایم.

بر اساس سایت خبری گویای صنعت، اما برخی از ما هم که متقاضی طرح جوانی جمعیت بودیم و تمامی شرایط آن را داشتیم ، در طرح عادی سنجیده شده و به این علت محروم شدیم.

همچنین با اینکه حتی برای کسانی که خودشان به اشتباه گزینه انصراف را زدند ، فرصت مجدد دادهدشد؛ نیز اما به ما هیچ فرصتی داده نشده است .

روز شنبه اخیر نمایندگان ما در وزارت صمت حاضر شدند و چندساعت آن جا بودند و نامه ای از طرف ما داشتند و گویا آقای میرجلیلی از مسئولان وزارت صمت با نمایندگان ما صحبت کرده و پذیرفته اند که اشتباه از سامانه بوده است و خود سامانه به اشتباه ما را در طرح اشتباه قرار داده است و همان جا قرار بر حل این مشکل شده است ؛ اما کماکان این مشکل پابرجاست.

در ادامه این گزارش آمده است، آخر مگر می شود آقایی که تمامی شرایط را دارد و یک ماه پول خود را مسدود کرده است ، در آخر بفهمد که در طرح مادران قرار گرفته است! و به این دلیل تمام تلاش هایش بیهوده بوده است .

این گزارش تاکید دارد که یا مادری که تمام شرایط طرح مادران را داراست و یکصد میلیون تومان تهیه کرده در حساب وکالتی مسدود کرده است ، در آخر و پس از حدود یک ماه، فقط به دلیل اینکه در طرح عادی قرار گرفته به کل محروم گردد؟؟؟!!!

این گزارش در پایان آورده است، ما تقاضای حل مشکلمان و دست کم ارائه فرصت مجدد را داریم ، تا اگر در طرحی که متقاضی آن هستیم و همه شرایط را نیز داشتیم ، بمانیم نوبت خودرو داده شود و حق ما از میان نرود .