اگر به تجهیز کردن این واگن ها پرداخته شود ،شاهد ترافیک و الودگی هوا نخواهیم بود.

به گزارش ساراپرس، در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری ساراپرس آمده است که؛متاسفانه برخی از واگن های قطار مترو قدیمی هستند و در این فصل گرم اصلا کارایی ندارند.به عنوان مثال باید گفت که برخی از این واگن ها دستگاه تهویه هوا ندارند . اگر به تجهیز کردن این واگن ها پرداخته شود ،شاهد ترافیک و الودگی هوا نخواهیم بود.