اگر واقعا این اعداد و ارقامی که وزارت راه و شهرسازی درباره تولید مسکن می گوید درست باشد، پس چرا اثرش در اجاره بها دیده نمی شود؟

به گزارش ساراپرس،در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری ساراپرس آمده است که؛ فایل خانه های اجاره ای در محدوده شرق تهران آنقدر کم شده که عملا به دلیل منطق اقتصادی عرضه و تقاضا ، سقف اجاره بهای دستوری قابل اعمال نیست و مستاجران ناچارند به دلیل کمبود خانه اجاره ای سقف تعیین شده موجر را قبول کنند تا سقف تعیین شده دولت را،
اگر واقعا این اعداد و ارقامی که وزارت راه و شهرسازی درباره تولید مسکن می گوید درست باشد، پس چرا اثرش در اجاره بها دیده نمی شود؟