حالا که دولت برای مهار گرانی ها و کاهش تورم اقدامی نمی کند ،از آن انتظار داریم تا کمی هم به وضعیت مستاجران نگاه کند و با نظارت بر بازار مسکن و بنگاه های املاکی مراقب مستاجران باشد.

به گزارش ساراپرس،در سخن روز مدیر مسئول پایگاه خبری ساراپرس آمده است که؛ در حالی که به فصل جابجایی نزدیک می شویم ، نگرانی مستاجران رو به افزایش می رود .
متاسفانه هرسال شاهد افزایش نرخ اجاره خانه هستیم و این در حالی است که حقوق ها ناچیز است و تورم روند صعودی را طی می کند .
حالا که دولت برای مهار گرانی ها و کاهش تورم اقدامی نمی کند ،از آن انتظار داریم تا کمی هم به وضعیت مستاجران نگاه کند و با نظارت بر بازار مسکن و بنگاه های املاکی مراقب مستاجران باشد.