سردار منتظر المهدی اعلام کرد: در راستای تامین امنیت حداکثری و کاهش دغدغه‌های به حق مردم، گشتی‌های یگان ویژه پلیس در ایام نوروز به گشتی‌های موجود در شهرها افزوده می‌شوند.

به گزارش  ساراپرس، سردار دکتر “سعید منتظرالمهدی اعلام کرد: در راستای تامین امنیت حداکثری و کاهش دغدغه های به حق مردم، گشتی های یگان ویژه پلیس در ایام نوروز به گشتی های موجود در شهرها افزوده می‌شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی و سخنگوی فراجا تصریح کرد: پیشگیری و مقابله با سرقت، گشت زنی در ساعات ویژه وقوع جرایم،کمک و همپوشانی ماموریت سایر نیروها از مهمترین مولفه های شکل گیری حضور یگان ویژه پلیس در ایام نوروز است.

سردار منتظرالمهدی گفت: اصلی ترین و مهم ترین ماموریت پلیس تولید و حفظ امنیت است و ماندگاری این محصول نیازمند همکاری شهروندان با پلیس است.