سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران از برگزاری مجمع سالیانه سازمان نوسازی خبر داد و تصریح کرد: نتیجه گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ این سازمان با نتیجه مطلوب قرائت شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس، مجمع سالیانه سازمان نوسازی با حضور قائم مقام حوزه معاونت شهرسازی، مدیر کل امور مجامع شهرداری، مدیر عامل سازمان نوسازی، موسسه حسابرسی داریا روش و معاونین سازمان برگزار شد.

در این جلسه حسابرس قانونی و مستقل سازمان گزارش خود را قرائت کرد و ضمن ارائه توضیحات لازم، عملکرد مالی سازمان نوسازی شهر تهران مربوط به سال ۱۴۰۰ را از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری مطلوب ارزیابی کرد.