سارق حرفه ای مامور نما با هوشیاری کارآگاهان پلیس آگاهی  بازداشت شد. 

به گزارش ساراپرس؛ سارق حرفه ای مامور نما یی که قصد داشت به سبک فیلم های هالیوودی فرار کند، با هوشیاری کارآگاهان پلیس آگاهی  بازداشت شد.