در راستای استفاده بهینه از زمین‌های شهری، ساخت بازارهای ترکیبی شامل بازارهای میوه و تره‌بار، فضاهای ورزشی و فروشگاه های شهروند در دستور کار سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار قرار گرفت.

به گزارش ساراپرس؛ نخستین کارگروه ساخت بازارهای ترکیبی شامل بازارهای میوه و تره بار، فضاهای ورزشی و فروشگاه‌های شهروند با هدف استفاده بهینه از زمین‌های شهری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این کارگروه چگونگی استفاده از زمین‌های مورد نظر برای ساخت بازارهای میوه و تره بار، فضاهای ورزشی و فروشگاه‌های شهروند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این گزارش می افزاید، این جلسه با مشارکت سازمان ورزش، فروشگاه شهروند با محوریت سازمان میادین میوه و تره‌بار در محل سالن کنفرانس این سازمان برگزار شد.

گفتنی است، در این جلسه نحوه مشارکت برای انتخاب زمین، قوانین شرکتها در ساخت، توسط کارگروهی متشکل از حوزه‌های فنی، حقوقی و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت.