پنجمین جلسه ی شورای فرهنگ عمومی شهرستان پیشوا در سال جاری برگزار شد.

به گزارش ساراپرس،در ابتدای این مراسم حسین قربانی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا و دبیر شورای فرهنگ عمومی پیگیری مصوبات جلسه قبل را از حاضرین در جلسه انجام داد تا این مسئولین در مورد مصوبات مربوط به خود و اقداماتی که در خصوص آن انجام داده اند توضیحاتی را ارائه نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین باقری در این جلسه گفت: هر شهرستانی با یک شناسنامه ای خود را معرفی می کند و شهرستان پیشوا علیرغم موقعیت های مختلفی که برای معرفی خود دارد چه در بحث کشاورزی و تولیدات و چه در موضوع گردشگری، با این حال با یک شاخص و یک هویت فرهنگی خود را معرفی می نماید.
رئیس شورای فرهنگ عمومی افزود: وقتی ورودی شهر ها را نگاه می کنیم نماد های مختلفی به کار گرفته شده است که نشان از فعالیت و توانمندی آن شهر در آن حوزه را دارد. شهرستان پیشوا نیز می تواند از ظرفیت های مطرح خود در کشور استفاده کند اما چیزی که معرف این شهرستان است فرهنگ آن است و این فرهنگ برگرفته از حضرت جعفر بن موسی الکاظم علیه السلام است که ما هرآنچه فرهنگ داریم از ایشان است.