مدیرکل کمیته امداد استان تهران،گفت: دفاتر و پایگاه های کمیته امداد در سراسر استان و روش‌های غیر حضوری برای دریافت زکات فطریه مردم استان تهران پیش‌بینی شده است.

به گزارش ساراپرس؛ سید ابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد و دبیر شورای زکات استان تهران با اعلام روش های پرداخت زکات فطریه از طریق این نهاد در استان تهران، افزود: با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی،پایگاه‌های کمیته امداد استان تهران در مساجد،مصلی‌ها و مراکز برگزاری نماز عید فطر برای جمع‌آوری زکات فطریه نمازگزاران مستقر می‌شوند و مردم مؤمن و نیکوکار می‌توانند با مراجعه به این پایگاه‌ها و همچنین دفاتر کمیته امداد سطح استان نسبت به پرداخت زکات فطریه اقدام کنند.

وی با اعلام روش های غیرحضوری پرداخت زکات فطریه، گفت: کد دستوری #۵*۰۲۱ * ۸۸۷۷ * ( ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۲۱ ستاره ۵ مربع )، تلفن گویای ۷۳۵۵ و درج عدد ۱۵ به صورت تفکیکی برای پرداخت فطریه عام و سادات پیش بینی شده است.

پرپنچی، شماره کارت‌های کمیته امداد استان تهران را برای پرداخت زکات فطریه به شرح ذیل اعلام کرد:

شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۴۶۰ ( ویژه فطریه عام)

شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۷۳۷ ( ویژه فطریه سادات )

شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۰۰۱ ( ویژه کفاره غیرعمد)

شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۲۷۸ ( ویژ کفاره عمد )

مدیرکل کمیته امداد استان تهران،خاطرنشان کرد: مبالغ جمع آوری زکات فطریه با رعایت موازین شرعی در اسرع وقت به حساب خانواده های نیازمند واریز می‌شود.