شهردار منطقه۱۳ از پاکسازی و لایروبی روزانه حدود ۳ هزار متر طول از مسیل های منطقه همزمان با بارش های بهاری خبر داد . 

به گزارش ساراپرس؛ محمد هادی علی‌احمدی، شهردار منطقه با اشاره به بارش های بهاری بر اساس پیش بینی هواشناسی گفت: با توجه به اقدامات انجام شده در فروردین ماه امسال،  گنجایش مسیل های منطقه با طرح های  لایروبی و رسوب برداری روزانه و مستمر افزایش یافته و  در زمان بارش ها مشکلی نخواهیم داشت .

او با اشاره به وجود ۱۳ هزار متر طول مسیل در محدوده منطقه ۱۳، افزود: اداره مسیل ها و قنوات در راستای برنامه های زمانبندی شده در شش ماهه دوم سال گذشته، نسبت به لایروبی مکانیزه ۱۱ هزار متر طول از مسیل ها به صورت دستی و مکانیزه اقدام که حدود پنج هزار و ۲۶۴ متر مکعب رسوب استخراج شده است.
شهردار منطقه۱۳، پاکسازی مکانیزه مسیل سرخه حصار را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و گفت: ضمن بازدید و پایش مسیل های محدوده از سوی عوامل اداره مسیل ها و قنوات منطقه،نسبت به  پاکسازی مسیل های سرخه حصار کانال حریم بان  اقدام شد تا هنگام بارش‌، مشکلی در جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و جریانات حاصل از بارندگی به وجود نیاید.
شهردار منطقه۱۳ از شهروندان خواست با مشارکت در پاکیزگی شهر و عدم تخلیه زباله های شهری در انهار و کانال های عبوری، به خادمان مردم در شهرداری کمک کنند.