به گزارش شبکه خبری ساراپرس، ما تا آخر ایستاده ایم             کاری از بسیج رسانه سپاه ناحیه حضرت روح الله (ره)

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، ما تا آخر ایستاده ایم

 

 

 

 

 

 

کاری از بسیج رسانه سپاه ناحیه حضرت روح الله (ره)