حجت الاسلام حسینی بوشهری گفت: تبلیع چهره به چهره می تواند هم افزایی کند و بقیه فعالیت های فرهنگی را زیر چتر خود قرار دهد و بایستی حساب شده، هدفمندو مستمر باشد. در تبلیع چهره به چهره مبلع قدرت خلاقیت و ابتکار دارد. هزینه تبلیغ اندک بوده و انسان های باورمند تربیت می شود.

به گزارش ساراپرس؛ صبح امروزحجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری رییس شورای عالی حوزه های علمیه در دومین نشست سراسری مشاوران و کارشناسان مذهبی در کلانتری ها که ستاد عقیدتی سیاسی فراجا با رویکرد نقش تربیتی و فرهنگی روحانی مشاور و کارشناس مذهبی در تبلیغ چهره به چهره برگزار گردید، بیان داشت: سخنی زیباتراز سخن فردی که دعوت به الی الله میکند نیست و البته خود نیز بایستی مرد عمل باشد.

وی ادامه داد: رفتار و گفتار روحانیت در طول تاریخ ، حجت بوده است؛ چون او را نماینده دین می دانند.

وی با اشاره به اینکه از تبلیع چهره به چهره غافل هستیم؛ لیکن رقبای ما در بعد سلبی تبلیع چهره به چهره انجام می دهند، توضیح داد: تبلیع چهره به چهره می تواند هم افزایی کند و بقیه فعالیت های فرهنگی را زیر چتر خود قرار دهد و بایستی حساب شده، هدفمندو مستمر باشد. در تبلیع چهره به چهره مبلع قدرت خلاقیت و ابتکار دارد. هزینه تبلیغ اندک بوده و انسان های باورمند تربیت می شود.

حجت الاسلام حسینی بوشهری ادامه داد: تبلیغ دین تاثیرگذارترین شیوه تبلیغ بوده و فرد تا دین شناس نبوده و ان چه میگوید خود دریافت نکرده باشد، نمیتواند پیام مکتب را به افراد منتقل کند.

وی با اشاره به اینکه در تبلیغ چهره به چهره چه تکنبکهایی را بایستی رعایت کنیم، افزود: بلافاصله پاسخ ندهید، به مخاطب احترام بگذارید، پاسخ متقن دهید، برخورد عاطفی داشته و با ادبیات مخاطب صحبت کنید.