شهردار منطقه ۱۳ گفت: محدودیت ساخت‌وساز و کاهش طبقات در خیابان هفده شهریور پس از ۱۳ سال رفع می‌شود.

به گزارش ساراپرس،محمدهادی علی‌احمدی، شهردار منطقه ۱۳ گفت: یکی از موضوعات مهم که در نشست کارگروه ماده پنج مورد بررسی قرار گرفت، تعیین تکلیف ساختمان‌های ۱۷ شهریور بود که در این زمینه جلسات متعددی با شهرداران مناطق ۷ و ۱۲، مدیران اداره کل طراحی شهری و حمل و نقل و ترافیک و اعضای شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

علی‌احمدی ادامه داد: با توجه به احصاء مشکلات منطقه۱۳، به خصوص مشکلات ناحیه یک و پیگیری درخواست‌های متقاضیان بافت فرسوده در این محلات، در نهایت پیگیری‌ها منجر به حذف بند ۵ مصوبه ۵۰۳ خیابان ۱۷ شهریور شد.

شهردار منطقه۱۳ ادامه داد: با تصویب این مصوبه، محدودیت ساخت و ساز به زودی رفع و مالکان به نوسازی و ساخت و ساز بافت فرسوده در این محدوده ترغیب می‌شوند تا آبادانی، ایمنی و رونق شهری در محلات افزایش یابد.

گفتنی است، سال‌هاست اهالی محدوده خیابان ۱۷ شهریور در انتظار این مصوبه برای ساخت‌وساز و نوسازی یودند که با اجرایی شدن این موضوع پس از ۱۳ سال به زودی این مهم در این دوره مدیریت شهری محقق می‌شود.