رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از رفع تصرف یک قطعه زمین به ارزش 10 هزار ميليارد ريال خبر داد و گفت: متهم بدون داشتن حق مالکیت در زمین موصوف ساخت و ساز کرده بود.

به گزارش شبکه خبری ساراپرس، سرهنگ ” جلیل موقوفه ای ” اظهار داشت: چندی پیش پرونده ای در خصوص رفع تصرف عدوانی یک قطعه زمین به متراژ ۶ هزار متر مربع و قلع و قمع بنای احداثی در شمال تهران به پلیس پیشگیری تهران ارجاع شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بیان داشت: در تحقیقات انجام شده مشخص شد متهم ۶ هزار متر مربع زمین را در شمال تهران که از زمین های اوقافی بوده تصرف و در آن ۶ واحد مسکونی و رستوران بنا کرده و از بنای احداثی استفاده می کند.
وی با اشاره به اینکه با دستور قضائی از این زمین رفع تصرف شد، گفت: کارشناسان ارزش قطعه زمین تصرفی را ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد کرده اند.