حمید زمانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری با جعفر شربیانی عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش و رئیس شورای اسلامی شهرستان ری در محل فرمانداری دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش ساراپرس؛ فرماندار ری در این دیدار بر تعامل بیش از پیش میان مجموعه فرمانداری ری و شورای اسلامی شهرستان تأکید نموده و بیان کرد: حل مشکلات و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان و اهالی روستاها نیازمند تعامل نزدیک کلیه دستگاه ها می باشد که شورای شهرستان بعنوان هماهنگ کننده اصلی شوراهای اسلامی در سطح شهرستان ری در این زمینه نقشی مهم و اثرگذار دارد.