در این دیدار تعدادی از اعضای کانون معلولان به نمایندگی از معلولان شهرستان ری به بیان مشکلات این قشر عزیز از شهروندان پرداختند.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ عدم اجرای مناسب‌سازی معابر، عدم اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، عدم اجرای قانون جذب و استخدام ۳ درصد معلولان، مشکلات تهیه وسایل توانبخشی، معافیت های مالیاتی معلولان، عدم تمرکز خدمات معلولین در یک ساختمان در بهزیستی شهرستان ری و … از جمله موارد مهم مطرح شده در این جلسه بود.

در پایان این دیدار سیدعلی یزدیخواه با اشاره به اعتبارات پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ برای معلولان گفت: در آینده ای نزدیک در جلسه ای مشکلات و مسائل معلولان عزیز را از رئیس سازمان بهزیستی کشور پیگیری خواهم کرد.