در این دیدار، خدمات جامع سالمندی و توسعه فعالیتهای درمانگاه دکتر حکیم زاده در دستور کار مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک و بیمارستان فیروزآبادی قرار گرفت.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛  دکتر نحوی نژاد با مدیر بیمارستان فیروزآبادی دیدار کرد.

در این دیدار، خدمات جامع سالمندی و توسعه فعالیتهای درمانگاه دکتر حکیم زاده در دستور کار مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک و بیمارستان فیروزآبادی قرار گرفت.

گفتنی است به همت خیرین ، بیش از ۳۵۰ خانوار معلولین تحت پوشش تیم مراقبت در منزل آسایشگاه خیریه کهریزک سبد کالای خود را دریافت کردند.