سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه ای که با حضور مدیران دفاتر توسعه محله برگزار شد، بر ضرورت همراهی این دفاتر با سازمان نوسازی به منظور تحقق رویکرد و مأموریت های جدید این سازمان در قالب موضوع قرارگاه جهادی مسکن تأکید کرد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ مهدی هدایت در جلسه ای که با حضور مدیران دفاتر توسعه محله برگزار شد ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند این دفاتر در سطح محلات فرسوده، نکاتی را جهت تسریع در روند نوسازی و همچنین شرح خدمات جدید دفاتر توسعه محله متذکر شد.
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه با اشاره به بند ۱۵ طرح تفصیلی، عنوان کرد: فرصتی که امسال برای نوسازی در بافت های فرسوده ایجاد شده، اعطای طبقه تراکم تشویقی است که در سال های گذشته میسر نبود و امید است با اجرایی شدن این بند از طرح تفصیلی، نوسازی در بافت های فرسوده تسریع شود.
هدایت با بیان این که موضوع نوسازی بافت های فرسوده در کنار موضوعات آلودگی هوا و ترافیک از اولویت های مورد تأکید در شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری است، به دشواری های آوار برداری در حادثه تلخ متروپل اشاره کرد و یادآور شد: تهدید زلزله برای بافت های فرسوده، تهدیدی جدی است و تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به تعهد دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، تصریح کرد: خوشبختانه امسال دولت با مدیریت شهری در حوزه ساخت مسکن در بافت های فرسوده همراه است و هماهنگی خوبی میان مجموعه ها و ارگان هایی که در بحث نوسازی بافت های فرسوده تأثیرگذارند، از جمله مجلس و شورای اسلامی شهر تهران برقرار شده که این فرصت مغتنمی است و ما را در تحقق و پیشبرد اهداف و مأموریت های سازمان یاری خواهد کرد.
هدایت به بحث تعدیل زمان صدور پروانه از ۳۶ ماه به ۵ الی ۶ ماه اشاره کرد و گفت: با تأکید و پیگیری های شهردار تهران اکثر موانعی که در تسریع روند صدور پروانه نقش داشتند مرتفع شده است و زمان صدور پروانه کاهش یافته و امیدواریم این بازه زمانی در بافت های فرسوده به ۲ ماه برسد تا نوسازی بافت های فرسوده نیز در سطح مناطق و محلات تسریع شود.
هدایت با تأکید بر این که موضوع قرارگاه جهادی مسکن، یکی از برنامه ها و مأموریت های جدی سازمان نوسازی شهر تهران در این دوره مدیریتی است، یادآور شد: ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی، تعهد شهرداری تهران است که متولی آن سازمان نوسازی است و مکان یابی پروژه های مذکور نیز در بافت های فرسوده و سایر نقاط شهر انجام شده است.
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران خطاب به مدیران دفاتر توسعه محله متذکر شد: شرح خدمات و مأموریت های دفاتر در این دوره از مباحث اجتماعی و تئوری به سمت بحث اجرا خواهد رفت و ضروری است کلیه دفاتر از چابکی لازم برای همراهی سازمان نوسازی در تحقق مأموریت های قرارگاه جهادی مسکن برخوردار باشند.
جریان سازی رسانه ای و اجرای سیاست های تبلیغی و فرهنگی، تقویت اعتمادسازی، استقرار دفاتر در مناطق، سیاست های مربوط به بافت های تاریخی، پیگیری موضوعات مربوط به رفع موانع ثبتی و حقوقی در بافت های فرسوده و … از جمله دیگر مباحثی بود که از سوی سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران مطرح شد و مورد تأکید قرار گرفت.
هدایت در خاتمه سخنان خود در این جلسه ابراز امیدواری کرد که با تلاش و جدیت دفاتر توسعه محله و استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در سال جاری در حوزه مسکن، بتوان شاهد اتفاقات خوب در تسریع روند نوسازی بافت های فرسوده، اجرای پروژه های مشارکتی و پروژه های خدمات پشتیبان سکونت، ارتقاء زیرساخت ها و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در محلات فرسوده پایتخت بود.
گفتنی است در ابتدای این جلسه مدیران دفاتر توسعه محله پس از ارائه شرح مختصری از وضعیت نوسازی در محلات مربوطه به ارائه مشکلات، پیشنهادات و چالش های موجود در محلات پرداختند و سرپرست سازمان نوسازی نیز عنوان کرد: جلسات مربوط به پیگیری مسائل دفاتر بصورت مستمر هفتگی و ماهانه و در کنار آن بازدید از محلات، حضور میدانی در دفاتر و برگزاری جلسات ستادهای بازآفرینی در مقیاس منطقه ای با همراهی دستگاه های خدماتی و حاکمیتی مربوطه برگزار خواهد شد.