در پی تخلفات شهری و آلودگی های زیست محیطی متعدد یک واحد صنفی برای اهالی محله یافت آباد جنوبی و طبق گزارشات ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در خصوص لزوم متوقف شدن فعالیت این واحد صنفی، گاراژ "نوجوانی" تخریب شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ محمد جواد خسروی شهردار منطقه هجده پیرامون اجرای قانون در منطقه گفت: طبق بازدید های متعدد معاونین و مدیران شهری از گاراژ نوجوانی و محرز شدن خطرات این گاراژ برای اهالی محله یافت اباد جنوبی و خیابان زندیه ،مأموران گشت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری منطقه هجده با ارائه اخطار های مکرر نسبت به رفع و جمع آوری مواد زاید این واحد صنفی اقدام کردند ولی متاسفانه این مجموعه صنفی بدون هیچ عکس العملی نسبت به انجام رفتارهای مخاطره آمیز زیست محیطی و شهری اصرار و استمرار داشتند، که طبق قانون و مطابق نظر شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، دستوراتی در خصوص متوقف شدن و رسیدگی به تخلفات این گاراژ صادر شد و با کمک و همکاری نیروی انتظامی نسبت به آزاد سازی و رفع تخلفات این گاراژ اقدام شد.

شهردار منطقه ۱۸ در ادامه تاکید کرد : عملیات تخریب گاراژ نوجوانی جهت رفع تخلفات محرز شده در واحدهای تجاری داخل محوطه صورت گرفت و با تلاش نیروهای شهرداری، اداره حقوقی و املاک این واحد آلاینده تخریب و آزاد سازی شد.

شایان ذکر است در اجرای این اقدام قانونی علاوه بر اقدامات موثر شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۱۸، نیروهای انتظامی، شهربان، معبربان، خدمات شهری و محیط زیست منطقه نیز همکاری های لازم را در جهت رفع تخلف این معضل زیست محیطی که سالیان سال گریبانگیر شهروندان ساکن در آن محدوده بوده، داشتند.