دعوت سید علی یزدیخواه ، جلسه ای با حضور قادری فر معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و نخبگان و دانشگاهیان و مسئولین مربوطه در محل انبار های چای شهرستان ری برگزار گردید.

به گزارش  ساراپرس؛ این جلسه در راستای درخواست #یزدی_خواه از وزیر محترم جهاد و دستور وزیر برای راه اندازی بارانداز های هوشمند و حضور شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها تشکیل گردید.

همچنین برای راه اندازی اولیه مجموعه مذکور اعتباری معادل ۳۰ میلیارد تومان پیش بینی گردیده است.