شهردار منطقه 2 تهران گفت: به منظور سهولت در تردد شهروندان و کاهش ترافیک خیابان فرحزاد، خیابان گلبهار به عنوان دومین معبر دسترسی به محله فرحزاد احداث شد.

به گزارش ساراپرس؛ مهدی صالحی با اعلام این خبر گفت: محدوده گردشگری فرحزاد و وجود رستورانها حجم تردد را دراین محدوده موجب شده است که علاوه بر مشکلات ترافیکی در محل، بر ترافیک بزرگراه یادگار امام (ره) نیز تاثیرگذار است .
وی افزود:برهمین اساس به منظور سهولت دسترسی اهالی محله فرحزاد به خیابان های گلپاد، امامزاده داود و میدان تره بار جدید خیابان گلبهار با توجه به طرح تفصیلی وطرح مطالعاتی ترافیک در حال احداث است.
صالحی افزود: با تکمیل خیابان گلبهار به عنوان معبر دوم دسترسی به محله فرحزاد از بزرگراه یادگار امام، بار ترافیکی خیابان فرحزادی هم کاهش خواهدیافت.
وی افزود: این معبر به طول ۱۲۰ متر و عرض ۱۳ متر است و در حال حاضر جدول کشی و احداث نهر انجام و عملیات پیاده روسازی معبر در حال اجرا است.
شهردار منطقه ۲روان سازی تردد، کاهش زمان سفرهای شهری و صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و درنهایت ارتقای رفاه عمومی و کیفیت زندگی در محله فرحزاد را از اهداف اجرای این طرح عمرانی برشمرد.