مدیر بیمه های اتومبیل کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط سایپا، از برقراری پوشش بیمه بدنه رایگان همزمان با تحویل حضوری خودرو، خبرداد.

به گزارش ساراپرس؛علیرضا شهرابی، بیان کرد:خودروهای صفر کیلومتر تولیدی گروه خودروسازی سایپا همزمان با تحویل حضوری تحت پوشش بیمه بدنه رایگان قرار می گیرند.

وی اذعان داشت که با تصویب هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا و در راستای مشتری مداری و ایجاد اطمینان خاطر برای خریداران, از ابتدای مرداد ماه سال جاری هر دستگاه خودرو که با انتخاب خریدار به صورت حضوری تحویل می شود تحت پوشش بیمه بدنه ۱۵ روزه رایگان قرار می گیرد.

مدیر بیمه های اتومبیل کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط سایپا، اظهار داشت که امکان خرید بیمه نامه برای مدت باقیمانده یک ساله نیز فراهم شده و خریداران می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.