حمید زمانی گفت:مدیران شهرک های صنعتی شهرستان ری آمادگی کامل را برای جذب و بکارگیری جوانان شهرری در جایگاه های مختلف شهرک های صنعتی دارند و از پتانسیل و ظرفیت های آنان کمال استفاده را خواهند کرد.

به گزارش ساراپرس؛حمید زمانی فرماندار ویژه شهرستان ری در تبیین برنامه های خود در جهت اجرای طرح های صنعتی و تولیدی به منظور اشتغال آفرینی جوانان منطقه شهرری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ساراپرس، بیان داشت: در شهرری ظرفیت های مناسب برای بهره برداری و رشد جوانان ری از جمله شهرک صنعتی شمس آباد وجود دارد.

زمانی توضیح داد:مدیران شهرک های صنعتی شهرستان ری آمادگی کامل را برای جذب و بکارگیری جوانان شهرری در جایگاه های مختلف شهرک های صنعتی دارند و از پتانسیل و ظرفیت های آنان کمال استفاده را خواهند کرد.