حمید زمانی گفت: ۸۳۴نفر در هفته دولت مشغول به کار می شوند.

به گزارش ساراپرس، حمید زمانی فرماندار ویژه ری در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه بیان داشت: ۶۷ پروژه را در هفته دولت افتتاح خواهیم کرد.

 

وی بیان داشت: بالغ بر ۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان هزینه این پروژه ها می باشد و ۸۳۴نفر هم اشتعال به کار می شوند.