طی حکمی از سوی هیأت مدیره موسسه خیریه کهریزک، حمید قبادی دانا به عنوان مدیر عامل این موسسه انتخاب شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ طی حکمی از سوی هیأت مدیره موسسه خیریه کهریزک، حمید قبادی دانا به عنوان مدیر عامل این موسسه انتخاب شد.

در این مراسم از زحمات ۱۲ ساله دکتر حسن احمدی در کسوت مدیر عاملی موسسه خیریه کهریزک تجلیل به عمل آمد.