شهردار منطقه۱۳ با اشاره به تشکیل کمیته های برنامه ریزی و خلاقیت در حوزه های مختلف شهری از ارائه و بررسی ایده های نو و خلاق همکاران در اداره بهتر شهر خبر داد.

به گزارش ساراپرس، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه، توجه به ایجاد و توسعه طرح‌های نو و خلاق را از برنامه‌های مهم شهرداری منطقه ۱۳ اعلام کرد و افزود : برای رسیدن به یک شهر مطلوب، نیاز به تغییر و تحول داریم که این امر نیازمند برنامه ریزی درست است تا اثرات مثبت را به همراه داشته باشد.
او نقطه نخست، هر تغییر و تحول را شناسایی نیاز، تعیین مسئله، یافتن راهکار و ایده مناسب برای تغییر دانست و افزود: بر این اساس، در منطقه ۱۳ نیز در مرحله اول ، از همه معاونت ها و حوزه ها خواسته شد که ایده های خود را متناسب با وظایف خود ارائه و در مراحل بعدی ضمن جمع آوری ایده ها از سوی اداره برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی وسرمایه انسانی، کمیته های تخصصی با حضور معاونت ها و حوزه ها تشکیل می شود .
شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد : در حال حاضر، ایده حوزه ها جمع آوری و این ایده ها در جلسات تخصصی به لحاظ زیر ساختی و امکان اجرایی شدن بررسی می شوند که می بایست دارای شاخص های جدید بوده و ضمن توجه به ارتقای بهره وری در فعالیت ها، ارتقای سرمایه های اجتماعی در منطقه را دنبال کنند.
محمد هادی علی احمدی با بیان اینکه محلات محدوده ، فرصتی‌ استثنایی برای خدمت‌رسانی است، ادامه داد: ازص آنجا که مدیریت شهری منطقه با تنوع مسئولیت‌ها، خدمات و وظایف روبه‌رو است، ایجاد طرح های ابتکاری و نو برای بهینه سازی محلات کمک کرده و به بالندگی و سرزندگی آن می انجامد .
شهردارمنطقه۱۳ خاطر نشان کرد : ایده‌ای نو در حوزه مدیریت شهری به طور مستمر در سال ۱۴۰۲ دنبال می شود تا ضمن کاهش هزینه ها ، از مزایای آن شهروندان بهره مندشوند.