در بازدید میدانی از مصلای نماز جمعه شهر قیامدشت مقرر شد با پیگیری از وزیر محترم راه و شهرسازی جهت ساخت و تکمیل این پروژه اعتباری پیش بینی و تزریق گردد.

به گزارش ساراپرس؛ در پی حضور سیدعلی یزدی خواه در نماز جمعه قیامدشت و استماع مطالبات مردم و مسئولان و قول ایشان مبنی بر پیگیری موضوعات و مطالبات، در کمتر از ده روز، با دعوت یزدی خواه از دکتر یزدانی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی به همراه مدیران کل این وزارتخانه جلسه ای در شهر قیامدشت در خصوص مطالبات مردمی تشکیل گردید.

ایمن سازی نقاط حادثه خیز راههای روستائی و کددار نمودن آنها
اصلاح هندسی و استاندارد نمودن دوربرگردان بعد از ورودی شهر قیامدشت
مشکلات موجود در فرآیند اخذ اسناد مالکیت شهروندان قیامدشت و افزایش تراکم ساخت و سازها از جمله مواردی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و جهت حل این مشکلات دستورات لازم از سوی مسئولان مربوطه صادر گردید.

در پایان ضمن بازدید میدانی از مصلای نماز جمعه شهر قیامدشت مقرر شد با پیگیری از وزیر محترم راه و شهرسازی جهت ساخت و تکمیل این پروژه اعتباری پیش بینی و تزریق گردد.