امیررضا دهقان کوزه تپراقی مطرح کرد: کشورهای غربی ای که امروزه خیلی از افراد آرزوی زیستن در آن را دارند، آن چیزی نمی باشد که در فیلم و رسانه ها جلوه می کنند، چنانچه خیلی از افرادی که تابعیت آن کشورها را دارند از عملکرد دولتشان و زیر پا گذاشتن حقوق بشر توسط انان نیز عاصی هستند.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛امیررضا دهقان کوزه تپراقی استاد دانشگاه  نوشت: حقوق بشر حق هر انسان در هر مکان و زمان می باشد که برای اولین بار به صورت اعلامیه جهانی بر اثر نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بیان شده و مفاد آن از حقوق بین الملل برخوردار است که توسط کشورها به رسمیت شناخته شده است، در نتیجه الزام‌آور است.

در آمریکا و کشورهای متحد آن که آزادی مذاهب از بدیهیات حقوق بشر است باید مطابق منافع آنان باشد نه بر اساس آنچه که در مورد آن در اعلامیه حقوق بشر گفته شده است برای مثال؛ آنها به ظاهر به آزادی مذاهب اعتقاد دارند ولی در عمل مشاهده می گردد در کشوری مثل فرانسه زن با حجاب حق ندارد، بر روی اعتقاداتش باشد و جلوی آن گرفته می شود این است حقوق بشر دروغینی که ادعای آن گوش جهان را کر کرده است. این در حالی است که در زمان پیامبر کلیه مذاهب در کنار هم زندگی می کردند و به آن ها تعارض نمی شد، دین مبین اسلام ما را سفارش می کند تا همواره به عقاید افرادی که به ادیان الهی دیگر اعتقاد دارند، احترام بگذاریم. لازم به ذکر است  که رعایت حجاب در همه ادیان تا حدودی به آن اشاره شده است و اینکه نظام کشورهای غربی و آمریکا که خود را پیرو ظاهری دینهای مسیحیت و یهودیت می دانند و مدعی حقوق بشر و آزادی عمل و بیان هستند، مانع حجاب می گردند حتی با عقاید مذهبی مردم کشور خود نیز مشکل دارند.

حتی اگر به حق حیات که از حقوق اولیه هر انسان است اشاره کنیم که در اعلامیه حقوق بشر به رعایت آن تصریح شده میبینیم سالانه چندین میلیون نفر توسط کشورهای غربی بالاخص آمریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم کشته می شوند. منافع آمریکا ایجاد می کند که برای فروش سلاح خود، بین کشورها اختلاف ایجاد کند و پس از درگیری و جنگ، از فروش اسلحه های نظامی خود سرمایه هنگفتی را بهره برداری کند و در این میان کسانی را که برای ایجاد صلح و حل اختلاف قدم بر می دارند مثل حاج قاسم سلیمانی را از میان بردارند زیرا عقاید این افراد و جان نثاری های آنها باعث به خطر افتادن منافع آن کشورها می شود، این است حقوق بشر آمریکایی، که حتی حق حیات ندارد! این درحالی است که در اسلام و قرآن بارها سفارش به‌دوری از ایجاد جنگ، تفرقه بین کشورها و ایجاد صلح بین ملل شده است همچنین کلیه ادیان الهی افراد را به ایجاد صلح و دور از خونریزی سفارش کرده اند و‌لی نظام آن کشورها چون از ایجاد درگیری بین ملل سود می برند به راحتی اعلامیه حقوق بشر را زیر پا گذاشته و سالانه موجب کشتارهای فجیع می گردند.

کشورهای غربی ای که امروزه خیلی از افراد آرزوی زیستن در آن را دارند، آن چیزی نمی باشد که در فیلم و رسانه ها جلوه می کنند چنانچه خیلی از افرادی که تابعیت آن کشورها را دارند از عملکرد دولتشان و زیر پا گذاشتن حقوق بشر توسط آنان نیز عاصی هستند.

منبع: تهران پرس