امسال هم روز خبرنگار گذشت، اما حضور پررنگ خبرنگارنماها و پادوهای رسانه ای برای دریافت کارت هدیه بسیار نمایان تر از سالهای گذشته مشهود و دیدنی بود.

به گزارش ساراپرس به نقل از آوای ری، امسال هم روز خبرنگار گذشت، اما حضور پررنگ خبرنگارنماها و پادوهای رسانه ای برای دریافت کارت هدیه بسیار نمایان تر از سالهای گذشته مشهود و دیدنی بود.

امسال هم روز خبرنگار گذشت، اما حضور پررنگ خبرنگارنماها و پادوهای رسانه ای برای دریافت کارت هدیه بسیار نمایان تر از سالهای گذشته مشهود و دیدنی بود.

افرادی که خودبزرگ بینی و حماقت از وجودشان موج می زند و متاسفانه در این اوضاع و احوال با چسباندن خودشان به جامعه شریف رسانه خود را به عنوان خبرنگار معرفی می کنند، ولی دریغ از اینکه حتی بشود به آنها عنوان پادوی رسانه ای نیز داد.

این افراد منفور که هویتشان برای همه مشخص می باشد در ظاهر با چهره های مواجه و با عناوین مختلف در جلسات خبرنگاران و مراسمات تجلیل شرکت می کنند، ولی بی خبر از اینکه همه افراد حاضر در جلسه این خبرنگارنماها و پادوهای رسانه ای را به خوبی شناخته اند.

کسانی که به اسم رسانه و خبر به دنبال چپاول و غارت هستند و بر سر دریافت یک آگهی و رپرتاژ خبری حاضر هستند شرافت خود را بدهند.

جالب تر اینکه نطق همه می کنند و می گویند در مراسمات تجلیل نباید به خبرنگاران کارت هدیه داده شود و غیره…

شما بر سر دریافت همین کارت هدیه و دعوت نشدن در مراسمات هزاران تهمت و افترا به مدیران روابط عمومی ادارات و خبرنگاران با تعهد و باشرف وارد کردید، الان دم از اینکه کارت هدیه به خبرنگاران داده نشود میزند… عجیب است.

چون اگر این اتفاق بیفتد دیگر همان سالی یک بار هم شماها را نمی بینیم که امیدواریم هر چه زوتر این مراسمات تعطیل شود تا حداقل مجبور به دیدن چهره شما نباشیم.

به امید روزی که خبرنگاران و اصحاب رسانه دغدغه مند و زحمتکش از پادوهای رسانه ای و خبرنگارنماها تفکیک شوند و مسئولان نیز به این درک برسند که بخاطر تکیه زدن بر صندلی ریاست به این افراد باج ندهند.

رضا فغانی- مدیر مسئول