در این جلسه که با هماهنگی جناب آقای دکتر نظیفی و با حضور جناب آقای دکتر برادری ریاست محترم اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری صورت پذیرفت، تولیدکنندگان مشکلات و مسائل پیش روی خود را با سیدعلی یزدیخواه در میان گذاشتند.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ در همین خصوص تصمیمات مهمی اتخاذ گردید از جمله؛

۱) شناسایی مکان مناسب و جابجایی دامداری های داخل روستا به خارج روستا در قالب مجتمع کوچک دامپروری
۲) شناسایی قنواتی که تاکنون لایروبی نشده و معرفی به اداره جهاد کشاورزی
۳) بررسی علت واریزی کم ارزش افزوده به دهیاری ها
۴) پیگیری واریز سرانه های بهداشتی، آموزشی و غذایی اتباع خارجی و مهاجران در هر روستا