یزدیخواه ضمن پیگیری پروژهای آتی شرکت از جمله آب شرب حسن آباد فشافویه، بر تامین آب شرب با کیفیت و پایدار در همه ی شهرها و روستاهای شهرستان ری تاکید داشتند.

به گزارش ساراپرس؛ در این جلسه که با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ و معاونین و رؤسای امور مناطق این شرکت انجام شد، سیدعلی یزدیخواه ضمن پیگیری پروژهای آتی شرکت از جمله آب شرب حسن آباد فشافویه، بر تامین آب شرب با کیفیت و پایدار در همه ی شهرها و روستاهای شهرستان ری تاکید داشتند.

وی افزود: در کنار بهینه سازی و توسعه خطوط انتقال آب شرب، می بایست فرهنگ سازی و آگاه سازی نسبت به اصلاح الگوی مصرف توسط شرکت آب و فاضلاب صورت پذیرد.

سیدعلی یزدی خواه در پایان ضمن تشکر از زحمات پرسنل اداره آب و فاضلاب، حمایت کامل خود را از پرسنل و اهداف این شرکت در راستای پیگیری و کمک به آبرسانی شهری و روستایی اعلام داشتند.