مردم ایران و افغانستان در کنار سفره افطاری همدلی برای وحدت و ناکامی دشمنان دو ملت، گرد هم آمدند و یک بار دیگر نوای برابری و برادری را سردادند.

به گزارش ساراپرس؛ مردم ایران و افغانستان در کنار سفره افطاری همدلی برای وحدت و ناکامی دشمنان دو ملت، گرد هم آمدند و یک بار دیگر نوای برابری و برادری را سردادند.

سید علی یزدیخواه افزود: ملت های مسلمان ایران و افغانستان به توطئه ها و تفرقه افکنی استکبار جهانی در خصوص روابط دوستی دو کشور بی‌توجه هستند و این پیوند ناگسستنی است.