سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران حضور رنگینی دارد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ غرفه این سازمان در نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران که از دیروز یکشنبه ۱۲ تیرماه به مدت ۵ روز در بوستان گفت‌وگو برگزار می‌شود، با ارائه انواع میوه‌هایی که در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شوند، جلوه خاصی به این نمایشگاه داده است.

بر اساس این گزارش، اقدامات سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران در راستای تکمیل زنجیره تأمین و حذف واسطه‌های غیرضرور یکی از مهم‌ترین طرح‌های اجرایی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران و از جمله توانمندی‌های مدیریت شهری تهران است.
این گزارش می‌افزاید، توسعه کمی بازارهای میوه و تره بار به منظور دسترسی آسان‌تر تمامی ساکنان پایتخت به این مراکز و بهره‌مندی از خدمات سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران از دیگر طرح‌های بیانگر توانمندی مدیریت شهری است.
همچنین بر اساس این گزارش، تبدیل میادین میوه و تره بار به «الگوی بازار نوین نیازهای اساسی» اقشار متوسط و ضعیف، نه تنها در تهران بلکه در سطح کشور یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرا در دوره مدیریت جدید سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران است که توانمندی مدیریت شهری تهران را نشان می‌دهد.
گفتنی استف نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران از روز یک‌شنبه ۱۲ تیرماه به مدت ۵ روز و از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ در بوستان گفت‌وگو پذیرای عموم علاقه‌مندان به مسائل شهری و دستاوردهای مدیریت شهری تهران در دوره جدید است.