مدیر حراست سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با بیان اینکه ارتقاء مداوم شیوه‌های نظارت به منظور کارآمدی بیشتر باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: یکی از مهم‌ترین اهدافی که در این دوره از مدیریت شهری به دنبال آن هستیم، حرکت به سمت افزایش دقت در تأمین امنیت با هوشمندسازی و نظارت تصویری است.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛ محمدصادق سرافراز با اشاره به اینکه حراست از سرمایه انسانی و پاسداری از اسناد و منابع مادی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، نیازمند به کارگیری علم و تعهد در کنار هم است، افزود: بهره‌مندی از توانمندی نیروهای متخصص و مؤمن انقلابی در پست‌ها و مناصب اثرگذار می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تحول در تأمین امنیت و حراست از سرمایه‌های مادی و معنوی این سازمان باشد.

مدیر حراست سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با تأکید بر اینکه کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری در هر طرحی باید در نظر گرفته شود، اظهار کرد: در کنار همه عوامل، آموزش و آگاه‌سازی کارکنان در مورد مسائل و نکات حفاظتی برای همراه سازی آنها در اجرای درست طرح‌ها، نقش و اهمیت چمشگیری دارد که از آسیب‌های احتمالی پیشگیری می‌کند.