معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۱۳ از جمع آوری ۱۲۰۰ کیلوگرم پسماند در بوستان جنگلی سرخه‌حصار خبر داد.

به گزارش ساراپرس، مهدی رضائی مالیدره، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۱۳ با اشاره به اقدامات اداره مدیریت پسماند منطقه۱۳ در روز سیزدهم فروردین گفت: ایستگاه پسماند با اطلاع رسانی و آموزش طرح نوماند و نحوه نصب و استفاده از برنامه کاربردی (اپلیکیشن) شهرزاد به همراه توزیع کیسه های ویژه جمع آوری پسماند خشک به شهروندان در ورودی بوستان جنگلی سرخه حصار خدمات ارائه کرد.
به گفته وی با حضور کارشناسان آموزش و اطلاع رسانی، ۸۰۰ نفر از شهروندان به برنامه نوماند از طریق اپلیکیشن شهرزاد دسترسی پیدا کرده و آموزش های لازم را فرا گرفتند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ خاطر نشان کرد: ۱۰۰۰ برگه بروشور و ۷۰ کیلوگرم کیسه آبی برای جمع آوری پسماندهای خشک توزیع شده است.
رضایی گفت: حدود ۱۲۰۰ کیلوگرم پسماند نیز از محدوده بوستان جنگلی سرخه حصار با فعالیت نیروهای بازیافت شهرداری منطقه ۱۳جمع آوری شد.
وی یادآور شد:  در راستای حفاظت از محیط زیست و به منظور جلو گیری از تخلیه و رهاسازی سبزه های عید در محدوده بوستان جنگلی سرخه حصار، سبزه های عید در ورودی بوستان جنگلی سرخه‌حصار توسط اداره محیط زیست منطقه جمع آوری شد .