پنجمین جلسه پیگیری تکمیل و راه اندازی بیمارستان نیمه کاره خیرساز الهام در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

به گزارش ساراپرس، این نشست به درخواست سیدعلی یزدی خواه و با حضور اسماعیلی مدیرکل امور مجلس وزارت بهداشت، هاشمی خیر بیمارستان الهام، حیدری مدیرکل مجمع خیرین سلامت کل کشور وزارت بهداشت، مهدی زاده معاون مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت و ساحلی مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با موضوع پیگیری رفع موانع حقوقی واگذاری بیمارستان خیرساز الهام به دانشگاه تهران برگزار گردید.

در این جلسه سید علی یزدی خواه با اشاره به بازدید دکتر قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از این بیمارستان و پیشنهاد تأسیس بیمارستان سینا ۲ در این منطقه اشاره داشت، با توجه به انجام تعهدات خیر محترم و توافقنامه با دانشگاه علوم پزشکی می بایست موانع موجود حل و با مشارکت دولت و استفاده از ظرفیت خیرین تکمیل گردد.

در پایان مقرر گردید ظرف یک ماه آینده کلیه مراحل واگذاری این بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام و سایر اقدامات با عنوان بیمارستان سینا ۲ و توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در دستور کار قرار گیرد.