به اسامی مزین به نام " معصومه" جوایزی اهدا خواهد شد.

به گزارش سایت خبری ساراپرس؛  جهت تهیه بلیط از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح روز سه شنبه، ۱۷ خردادماه به فرهنگسرای مهر و ماه مراجعه نمایید.

ارایه کارت واکسیناسیون کرونا برای تمامی متقاضیان رزرو صندلی الزامیست.