وزیر فرهنگ در جدیدترین نوشته خود در فضای مجازی "توییتر" نوشت: «توجه به حفظ هنرهای اصیل و فاخر ایرانی و به روز آوری آنها برای جلب مخاطبان بیشتر به عنوان یک کارویژه در دستور کار معاونت هنری وزارتخانه قرار دارد»

به گزارش سایت خبری ساراپرس، در نوشته محمدمهدی اسماعیلی آمده است : «‏امروز استاد رضا بدرالسما از هنرمندان پیشکسوت انقلابی در حوزه نگارگری و نقاشی استان اصفهان میهمان ما در وزارتخانه بود. توجه به حفظ هنرهای اصیل و فاخر ایرانی و به روز آوری آنها برای جلب مخاطبان بیشتر به عنوان یک کارویژه در دستور کار معاونت هنری وزارتخانه قرار دارد.»