سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور از اعمال قانون 102415 دستگاه خودروی دارای تخلفات حادثه ساز و به پارکینگ رفتن 2150 از این خودروها در اقدامات نوروزی پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد .

به گزارش ساراپرس؛  سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور ضمن بیان اقدامات نوروزی پلیس راهور تهران بزرگ از تاریخ ۲۵-۱۲-۱۴۰۰ تا تاریخ ۰۷-۰۱-۱۴۰۱ گفت : همکاران بنده در پلیس راهور تهران بزرگ در طرح نوروزی و در تمامی معابر و تقاطع های شهر تهران حضوری چشمگیر و فعال داشتند.
وی ادامه داد : تیم های پلیس راهور تهران بزرگ در اجرای طرح برخورد با تخلفات حادثه ساز تعداد ۱۰۲۴۱۵ ( یکصدو دو هزار و چهار صدو پانزده) دستگاه از خودروهایی که مرتکب تخلفات حادثه ساز شدند را اعمال قانون کرده اند .
سرهنگ موسوی پور گفت : علاوه بر دوربین های کنترل سرعت ثابتی که ما در سطح بزرگراهها داریم ، تعداد ۵۰ تیم کنترل سرعت لیزرگان هم در جاهایی که نیاز به کنترل سرعت دارند مستقر می باشند و نسبت به برخورد با تخلفات سرعت در این نقاط اقدام می نمایند .
وی افزود : در این مدت تعداد ۶۱۴۰۲ ( شصت و یک هزار چهارصد و دو دستگاه ) دستگاه خودرویی که مرتکب سرعت غیر مجاز گردیدند را اعمال قانون و تعداد ۲۱۵۰ ( دوهزار و صدو پنجاه ) خودرویی که مرتکب تخلف حادثه ساز شدند متوقف و به پارکینگ منتقل شده اند .
وی به رانندگان و مسافرین نوروزی که در سطح معابر تهران مخصوصا در بزرگراهها تردد می نمایند توصیه کرد : توجه کافی ولازم به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی داشته باشند و حتما به تابلوهای هدایت مسیر توجه نموده و به موقع تصمیم گیری لازم را داشته باشند تا شاهد ترددهایی ایمن و حوادث کمتری در سطح معابر باشیم .