شهردار منطقه۱۳ از تکمیل و ایمن سازی مسیر دوچرخه سواری ویژه کودکان و نوجوانان به منظور گسترش استفاده از وسایل حمل و نقل پاک در پارک آموزش ترافیک بوستان جنگلی سرخه‌حصار خبر داد.

به گزارش  ساراپرس، محمد هادی علی‌احمدی، شهردار منطقه در خصوص تکمیل و ایمن سازی مسیر دوچرخه سواری گفت: این اقدام به منظور ارتقای کیفیت مسیر دوچرخه سواری و استاندارد سازی آن انجام شد تا دوچرخه سواران با ایمنی این مسیر را طی کنند.
به گفته او جدول بندی، آسفالت، خط کشی ترافیکی، نصب تابلو های ترافیکی و ایجاد پیست دوچرخه مخصوص کودک به طول ۵۰۰ متر و در فضایی به وسعت دو هزار متر مربع از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
شهردار منطقه۱۳ اظهار داشت: عملیات عمرانی پیست دوچرخه سواری خانواده نیز با اقداماتی از قبیل جداره سازی ، احداث دیوار مالون ، آسفالت و جدولکاری ، ترسیم خط کشی ترافیکی ، نصب تابلو های ترافیکی خانواده نیز اجرایی شد.
او از این منطقه به عنوان مناطق پیشرو در گسترش دوچرخه سواری به عنوان حمل و نقل پاک نام برد و افزود: پیاده راه و مسیر دوچرخه بزرگراه شهید دوران نیز تکمیل و به بهره برداری رسید.
شهردار منطقه۱۳ ادامه داد: پنجشنبه های هر هفته، بوستان جنگلی سرخه‌حصار میزبان گروه های مردمی مختلف دوچرخه سوار است که پنجشنبه هفته گذشته کودکان و نوجوانان اوتیسم در این بوستان دوچرخه سواری کردند.