جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ازکشف بیش از 20000 کلیوگرم برنج ایرانی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی برنج های احتکار شده را 20 میلیارد ریال اعلام کرده اند.

به گزارش ساراپرس؛ سرهنگ ” عل اصغر محمودیان ” توضیح داد: طی اطلاع از دپوی مقادیر بسیار زیادی برنج ایرانی محدوده خیابان انبار نفت می نماید ، مامورین این پلیس طی یک عملیات همزمان ومنسجم پس از رصدهای اطلاعاتی نامحسوس به محل دپو مراجعه که بیش از ۲۰۰۰۰ کیلوگرم برنج ایرانی در محل موجود بود.

وی با اشاره به اینکه کاراگاهان در رصد های اطلاعاتی مالک کالاها را شناسایی کردند، افزود: طی بررسی صورت گرفته در محل مکان موصوف مشخص گردید کالای احتکار شده در سامانه انبارداری و جامع تجارت ثبت نگردیده است.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: در صورت مشاهده هرگونه کالای قاچاق و احتکار کالا با این پلیس به شماره های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.